Kiemas su baseinu

Senas temas netrinam, bet perkeliam į archyvus!
Vartotojo avataras

Serkan Ongan

Italas

Pasireiškimai: 40
Užsiregistravo: 07 Bir 2019, 18:22
Susisiekti:

Toli gražu nebuvo viskas, kaip ji sakė. Nugirdusi dalį pokalbio, Defnė suprato klaidingai. Taip, jie vakar mažumėlę susiginčijo, bet niekas nerėkė, nors galėjo taip pasirodyti. Serkanas tuo metu buvo įsikarščiavęs, kai motina, norėdama atitolinti jį nuo prieglaudos mergaičių, pasiūlė išvykti studijuoti į Kanadą. Neva norėdami gero, kad ne duok Dieve, kurios neįsimylėtų bei nepadarytų kvailysčių. Visa tai atrodė jam tokie niekai, dėl ko ėmė pyktis.
- Vėl klauseisi už durų? - papriekaištavo, - Kada pagaliau išmoksi nekišti savo smalsios nosies ten, kur tau nepriklauso? Be to, blogai supratai, - paprieštaravo. Seseriai paprašius pagalbos, susiraukė, - Net negalvok. Tavo bendrininku tikrai nebūsiu, - tvirtai nukirto.
Vartotojo avataras

Defne Ongan

Italas

Pasireiškimai: 279
Užsiregistravo: 25 Bir 2016, 02:23
Susisiekti:

Broliui papriekaištavus suraukė nosytę,-Kurgi ne,tėvas rėkė ,kad visas namas skambėjo,gerai,jei dar kaimynai negirdėjo. Tad už jokių durų aš nesiklausiau,-pasakė broliui tiesą
-Viską aš supratau gerai. Kaip ir tai,kad kažkur šlaisteisi. tėvas,net manęs klausė,kur tave velnias nešioja,bet nieko jam nesakiau,nors galėjau,-psakė broliui
-Jei nepridengsi manęs nepridengsiu tavęs. Gal dar prasitarsiu tėvam apie mere,-pasakė susimąsčiusi
-Beto juk brolis turi padėti sesei,koks būsi didysis brolis,jei nepadėsi sesutei?-nutaisė mielą žvilgsnį mergina
Vartotojo avataras

Serkan Ongan

Italas

Pasireiškimai: 40
Užsiregistravo: 07 Bir 2019, 18:22
Susisiekti:

Kokia ji kartais buvo užsispyrus ir atkakli. Ongan net atsiduso, kol Defnė įrodinėjo savo tiesas. Visai neturėjo ūpo su ja ginčytis ar kažką teisintis lyg čia būtų jo pareiga tarnauti seseriai.
- Atsikračiau lavono ir naikinau įkalčius... - ramiai lyg įprastą dalyką pasakė ir skėstelėjo rankomis. Tai nebuvo visiškas melas, bet tikrosios istorijos detaies jis pasiliko sau, - Dabar gali pasakot. Visvien tau nepadėsiu, - tarė, būdamas visiškai ramus. Žinant tėvus, jie visvien nepatikėtų. Kai užsiminė apie tai mamai, kai ta paklausė, kur jis buvo, ji tiesiog nepatikėjo ir manė, kad vaikinas juokauja.
Vartotojo avataras

Defne Ongan

Italas

Pasireiškimai: 279
Užsiregistravo: 25 Bir 2016, 02:23
Susisiekti:

Broliui paminėjus lavon1 ir įkalčius mergina išpūtė akis,- Netikiu,mano brolis nežudikas,- Serkan buvo jai įdealas,o šis juokelis atrodė nejuokingas.
-Kur buvai Serkan,pribėgusi prie jo atsistojo priešais jį ir užtvėrė kelią,- Kur ištiesų buvai? sakyk,-pasakė pilnu panikos balsu
-Ir nemeluok,kitaip skambinu Kajaus broliui jis dirba policijoj ir išsiaiškins,ką tu padarei,-pasakė nenuleisdama aki9ų. Mergina vylėsi jog brolis juokauja,nors kartu ir bijojo,jog tai gali būti tiesa
Vartotojo avataras

Serkan Ongan

Italas

Pasireiškimai: 40
Užsiregistravo: 07 Bir 2019, 18:22
Susisiekti:

Na, nebuvo jis žmogžudys. Visada stengėsi būti teisingas. Nesvarbu, kieno pusėj buvo teisybė. Juk tas niekšas ir patėvis priekabiavo prie jo draugės. Įvyko nelaimingas atsitikimas. Reikėjo skubiai padėti, kol niekas nesuuodė, kas vyko. Žinoma, jis ir netikėjo, kad tas vyras bus miręs, bet atskleisti istorijos detales visvien negalėjo. Kiekvienas ten buvęs, davę tvirtą pažadą tylėti.
- Nemeluoju, Defne, - ramiai tarė jai užspendus į kampą, - Nepadariau nieko blogo.
Vartotojo avataras

Defne Ongan

Italas

Pasireiškimai: 279
Užsiregistravo: 25 Bir 2016, 02:23
Susisiekti:

-Kaip nepadarei tu užkasei lavoną,-pasakė uždėdama rankas jam ant pečių,- Arba sakai man visą tiesą ir aš tylėsiu kaip kapas bei saugosiu tavo paslapti bei palaikysiu tave,nes esi an brangiausias žmogus, tačiau jei slėpsi tai sužinos pusę miesto,nes išplepėsiu viems,-paskė mergina psiryžusi dėl brolio tylėti jei papasakos viską. Mylėjo ji Serkan jis buvo nepaprastai jai brangus. Nirs kartais ir pasipešdavo
Vartotojo avataras

Serkan Ongan

Italas

Pasireiškimai: 40
Užsiregistravo: 07 Bir 2019, 18:22
Susisiekti:

Nu to tai jau per daug. Dar vienas įrodymas, kad sesuo, kaip visuomet sugebėdavo interpretuoti viską savaip. Serkanas nė žodžio nesakė, kad būtų nužudęs ar užkąsęs lavoną. Tuo labiau taip ir nebuvo. TIk situacija buvo tokia komplikuota ir sudėtinga, kad negalėjo niekam papasakoti. Jis, kaip ir Eylem su draugėmis davė vieni kitiems žodį, jog apie tą košmarišką naktį niekas kitas be jų nieko nežinos. To ir laikėsi.
- Nereikia... - ėmė ją raminti ir pažvelgė tiesiai į akis, - Aš nieko nenužudžiau. Būk rami, - pasakė tiesą, tikėdamasi, kad ji tuo ir pasitenkins.
Vartotojo avataras

Defne Ongan

Italas

Pasireiškimai: 279
Užsiregistravo: 25 Bir 2016, 02:23
Susisiekti:

Jei Serkan tikėjosi,kad sesutė tuo pasitenkins,tai jis buvo naivus ir labai klydo. Nes dabar Dafnė norėjo visko su visom smulkmenom.
-Tai,kas nužudė,ką dangstai? Klok viską,antraip tikrai išplepėsiu,-pasakė rimtai mergina
-Pasakysi tylėsiu ir saugosiu tavo paslapti,-pažvelgė broliui į akis,duodama suprasti,kad nemeluoja
Vartotojo avataras

Serkan Ongan

Italas

Pasireiškimai: 40
Užsiregistravo: 07 Bir 2019, 18:22
Susisiekti:

Nebuvo jis skundikas. Juolab nenorėjo tikėti, kad tas niekšas tikrai mirė nuo tokio menko smūgio. Per daug įtarimų paskutiniu metu išlindo į paviršių tik negalėjo jų niekaip įrodyti, todėl kol kas jie turėjo būti ypač budrūs ir atsargūs.
- Taiiip, tikrai patikėjau. Saugosi mano paslaptį tu ir dar bent pusė universiteto. - ironiškai nusikvatojo, - Manai, aš šiandien gimęs? Nejuokink, - prunkštelėjo, - Galiu pasakyti tik tiek, jog niekas nieko nenužudė, - atsakė, daug nedetalizuodamas.
Vartotojo avataras

Defne Ongan

Italas

Pasireiškimai: 279
Užsiregistravo: 25 Bir 2016, 02:23
Susisiekti:

-Rinkis pusė miesto ar tik aš,kai noriu moku saugoti,-pasakė įsmeigdama į jį akis. O,kad neblefuoja išsitraukė žinutę ir įėjus į savo messenger grupiokų grupę tarė,-tai,kaip pasakoji viską ar apskelbti,visam pasauliui,pradedant muo univiversiteto?-paklausė neketindama pasiduoti
Užrakinta